Videoslužby, ozvučenie a projekcia

Profesionálne technické zabezpečenie kongresov, konferencií a seminárov a taktiež spoločenských akcií, ozvučenie, projekcia, kamerové služby.

Filmovanie spoločenských udalostí - plesy, večierky, konferencie, semináre, kongresy a iné.


Prepis VHS kaziet a 8 mm celuloidového filmu na digitálny formát
Domáce video - dovolenky, oslavy narodenín, jubileá, video archív.

 

 

Na spracovanie a strih videa používame profesionálnu počítačovú strižňu.


Filmujeme s profesionálnou digitálnou technikou SONY a PANASONIC. Používame dve videokamery, čo umožňuje zaznamenať niekoľko dejov súčasne z rôznych uhlov. Rozpracovaný materiál si u nás môžete pozrieť a po konzultácii ho upravíme do konečnej podoby tak, aby ste boli spokojný.