Videoslužby, ozvučenie a projekcia

Profesionálne technické zabezpečenie kongresov, konferencií a seminárov a taktiež spoločenských akcií. 

Ozvučenie, projekcia, svetelná technika, kamerové prenosy. 

Filmovanie spoločenských udalostí - plesy, večierky, konferencie, semináre, kongresy a iné.

Videozáznamy firemných prezentácií, prezentačné firemné video, inštruktážne video.

Prepis 8 mm celuloidového filmu na VHS, S-VHS, mini DV, DVD. Prepis VHS kaziet

Nahrávanie na DVD alebo Video CD vo formátoch MPEG1, MPEG2.

Domáce video - dovolenky, oslavy narodenín, jubileá, video archív.

Na spracovanie a strih videa používame profesionálnu, počítačovú strižňu od firmy Canopus a Premiere.

Filmujeme s profesionálnou digitálnou technikou SONY a PANASONIC. Používame dve videokamery, čo umožňuje zaznamenať niekoľko dejov súčasne z rôznych uhlov. Rozpracovaný materiál si u nás môžete pozrieť a po konzultácii ho upravíme do konečnej podoby tak, aby ste boli spokojný. Našou prednosťou je ľudský rozmer, ktorý vkladáme do našej práce.

Spracujeme aj prinesené videozáznamy.